Haber Tarihi Eyl 24,2018 14:20

TAİDER Kuzey Yıldızı, Adanalı Aile Şirketleri İle Buluştu

“TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin Adana Sanayici ve İşadamları Derneği daveti üzerine düzenlediği “Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik” toplantısında, Adana Sanayi Odası, Adana Sanayici ve İşadamları Derneği ile TAİDER üyesi aile şirketi sahipleri bir araya geldi.”

Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora KOCAMAN ve ADSİAD Başkan Vekili Vedat GİZER’inde katıldığı toplantıda açılışkonuşmasını gerçekleştiren TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ÖĞÜCÜ, TAİDER’in2012 yılından bu yana “Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik” misyonu ileaile şirketlerinin genlerinde var olan sürdürülebilirlik kavramınıgüçlendirmeyi amaçlayan Türkiye’nin çeşitli illerinde etkinliklergerçekleştirdiğini belirtti.

 Kurumsallaşma olmadan aile şirketleri yeteri kadar uzun yaşayamıyor

ÖĞÜCÜ konuşmasında kurumsallaşmanın,aile şirketleri tarafından aşılması gereken en önemli aşılması zorluklardan birisiolduğuna değinerek “Bir kurumun içinde çalışan herkes, o kurumun karşılaşabileceği herdurumda ne yapılacağını, herhangi bir talimat almaksızın biliyor ve yineherhangi bir talimat almaksızın yapıyorsa, o zaman kurumsallaşma yolculuğubaşlamış demektir. Kurumsallaşma olmadan, aile şirketleri maalesef yeteri kadaruzun yaşamıyor” dedi.

 

Sürdürülebilirlik konusunda özen göstermek bir maliyet değil,kazanımdır

Sürdürülebilirlikkonusunda başarılı uygulamaları hayata geçiren kurumları ödüllendirmek veüretirken değer yaratan bir kültür oluşturmak amacıyla 2017 yılında KuzeyYıldızı Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri’ni vermeyebaşladıklarını aktaran ÖĞÜCÜ “TAİDER Kuzey Yıldızı SürdürülebilirlikÖdülü, başarılı sürdürülebilir uygulamaların örnek alınmasına, kurumların sürdürülebilirlikkonusunda öz farkındalıklarını sağlamaya yönelik çıktılar üretmesine olanaksağlıyor. Ayrıca ödül sürecinde yetiştirdiğimiz genç nesillerden oluşandeğerlendiricilerle sürdürülebilirlik konusunda yetkin gelecek nesilleryaratmayı da hedefliyoruz” dedi.

 

Sürdürülebilirlikalanında çalışmalar yürüten kuruluşların hem marka, hem de piyasa değerlerininarttığı söyleyen ÖĞÜCÜ “Aile şirketlerine finansal kaynak sunan vekurumsallaşmamızda itici gücü sağlayan büyük yatırımcılar için de sürdürülebilirlikgünümüzün en önemli konularından biridir. İyi bir yatırım ortağı, uzun vadeli bir finansman veya krediye ulaşmakiçin de size yol açacaktır” dedi.

 

Türk insanı iyi örnekleri gördükçe daha kolay adapte oluyor

Ödül mekanizmalarının gelişmeyihızlandırıcı bir rolü olduğunun da altını çize ÖĞÜCÜ “Türk insanının aklı gözündedir.İyi örnekleri gördükçe, daha kolay öğrenir, adapte ederiz. Kuzey Yıldızı gibiödül mekanizmalarının gelişmeyi hızlandırıcı bir rolü de bulunuyor. Ödülebaşvuran bütün kuruluşların kendilerini bağımsız bir şekilde ölçüme tabitutulmalarının aslında en büyük ödül olduğunu düşünüyorum” dedi.

 TAİDER’in paydaşı olduğu Uluslararası Aile İşletmeleri AğıFBN’nin POLARIS sürdürülebilirlik projesi ile küresel çapta önemli bir çalışmagerçekleştirdiğini belirten ÖĞÜCÜ, bu projeye ait etki değerlendirme testini ençok dolduran ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ve bu nedenlesürdürülebilirlik konusunu dünyada en ciddiye alan derneklerin başında TAİDERgeldiğini de vurguladı.

 Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri 02 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’dagerçekleşecek Sabancı Ailesi 3. nesil üyesi Sayın Ali Sabancı’nın açılışkonuşmacısı olacağı TAİDER 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde sahiplerinibulacak.

“Aile ŞirketlerindeSürdürülebilirlik” toplantısı, TAİDERÜyesi ve TETA Teknik Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Sumer TÖMEK BAYINDIR’ınyöneticiliğinde gerçekleştirilen panel ile devam etti. Panelde TAİDERBaşkanı ve Lila Kağıt 3. nesil üyesi AydınÖĞÜCÜ ve TAİDER üyesi, Özbuğday Tohumculuk 3. nesil üyesi Aykut ÖZBUĞDAY kendi aile işletmelerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarını, HacettepeÜniversitesi Aile ve Tüketici Birimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL sürdürülebilirtüketim, tüketici ve çevre bilinci konularında çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.