Haber Tarihi Oca 10,2019 08:28

KalDer, Anadolu'daki Yayılımını Temsilcilikler Kanalıyla Sürdürmeye Devam Edecektir

“YAKLAŞIK 30 YILLIK KÖKLÜ GEÇMİŞİYLE ÜLKEMİZİN EN SAYGIN VE PRESTİJLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN OLAN TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ (KalDer), ANADOLU’DAKİ YAYILIMINI TEMSİLCİLİKLER KANALIYLA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEKTİR. ŞUBELER KAPATILMAMAKTA, AKSİNE TÜM ÜLKEYE ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞARAK YAYILABİLMEK İÇİN ÇEVİKLİK KAZANACAK ŞEKİLDE TEMSİLCİLİĞE DÖNÜŞMEKTEDİR.”

Günümüzün rekabetçi kurumları gibi KalDer de vizyonuyla fark yaratan ve bütünsel bakış açısıyla büyüyen bir organizasyon olmak zorundadır. Bunun en önemli altyapısı organizasyonunu süreçler bazında yapılandırırken uygulamalarını paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar esnek yani çevik olarak gerçekleşebilmesidir. KalDer bugün hem şube yapısını hem de temsilcilik yapısını yaşayan bir örgüttür. Kuruluş aşamasında şubeleşmeyi tercih eden KalDer ilerleyen yıllarda temsilciliğin bütünselliğini fark ederken, hizmet etkinliğini de kaybetmediğini görmüştür. Hatta şubeler yapısındaki ortak hedefe odaklanamama, ortak kaynakları etkin kullanamama gibi sorunların temsilcilik yapısında olmadığını yaşayarak öğrenmiştir. Deneyimlerinden yararlanarak yaptığı çalıştaylar sonucunda stratejik olarak yayılımı ve büyümesi mümkün, bütünlük içinde hareket eden yaratıcılık ve katılımcılığı destekleyen organizasyon iklimi ile tüm üyelerini kucaklayan, öğrenen ve sürekli gelişen yeni nesil sivil toplum kuruluşu olmak için çalışmaktadır. 

Yeni yapıyla bir yandan yalın, verimli etkin iş modeline geçilmesi diğer yandan açık şeffaf ve hesap verebilir yönetimin güçlenmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede bölgelerin karar süreçlerine katılımını güçlendirecek bir iklim oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu sayede bölgelerde başarıyla uygulanan tüm faaliyetler ve etkinlikler uygulanmaya devam edilirken, daha da yaygınlaştırılıp bölgelerin liderliğinde Türkiye genelinde uygulanabilir hale getirilecektir. 

Şubeler şehirleri dışındaki bölgelerde de çok daha güçlü hale geleceklerdir. Üyelerimizin aldığı hizmette ise hiçbir değişiklik olmayacaktır. Hatta üyelerimiz KalDer’in bütünüyle desteklediği, ülke çapında daha etkili bir üyelik hizmeti alacaklardır. Tüm bu süreç çok ciddi bir hukuksal çalışma çerçevesinde hazırlanmıştır. Önümüzdeki dönem şubeleşme anlamında sistemin evrileceği yeni çalışmalar yapılacaktır. Kısacası şubeler kapatılmamakta aksine tüm ülkeye etkin ve verimli çalışarak yayılabilmek için çeviklik kazanacak şekilde temsilciliğe dönüşmektedir. Şubelerde çalışan tüm arkadaşlarımız yasalar gereği zaten merkezin uhdesindedir. KalDer EFQM Modeli’ni bizzat bünyesinde kendi uygulayarak modelin gerektirdiği vizyon odaklı, bütünsel bir yapıda, kaynaklarını verimlilik ve etkililikle kullanabilen, rol model bir sivil toplum kuruluşuna dönüşecektir. Dernekler ile ilgili mevzuatlara göre olağanüstü genel kurullarda gündem maddelerinin en açık ve yalın şekilde belirtilmesi zorunludur. Genel Kurul ilanında yer alan kapatmadan kasıt şubelerin temsilciliklere evrilmesidir. KOBİ’ler ile ilgili pek çok projeyi hayata geçiren KalDer’in Anadolu’daki yayılımını sekteye uğratacak bir karar alması sözkonusu değildir. KalDer, değişimi bizzat kendi yaşayarak Türkiye’nin bilgi üreten ve bilgiyi paylaşabilen önemli bir platformu olacaktır. 


Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.  

KalDer Genel Merkez 

Yönetim Kurulu